Темите „Законът – права и отговорности. Законът и справедливостта“, „Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие“ и „Сключване на трудов договор и постъпване на работа. Защита на трудовите права.“ представи административният ръководител-председател на Районен съд – Разград съдия Нели Генчева пред ученици от 10 „а“, „б“, „в“ и „г“ клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград. Беседите са част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

          В своето изложение съдията се спря на темата как подрастващите между 16 и 18-годишна възраст могат да сключат трудов договор, като подчерта, че за това е необходимо разрешение от Инспекцията по труда. Магистратът заостри вниманието на младите хора да четат внимателно написаното във всеки договор и да не вярват на обещания за друго възнаграждение над посоченото в него. В такава ситуация, ако се стигне до съд, ние можем да присъдим само това, което фигурира в трудовия договор, коментира още съдия Генчева.      

          С нагледни примери от своята съдебна практика и на достъпен език, магистратът обясни на учениците в кои случаи е допустимо да участват в съдебен процес и в кои могат да сезират съда. Информира ги, че почти винаги това се случва със съгласието на родител, като в два случая такова съгласие не е необходимо – ако непълнолетният подаде молба за защита от домашно насилие или подаде молба за разрешение за сключване на брак.

          По време на беседите младежите научиха още, че ако работят, могат сами да се разпореждат с полученото възнаграждение, но ако имат банкови влогове и имущество на своето име, за разпореждането с тях е необходимо разрешение на районен съд.  

          Десетокласниците задаваха въпроси, като основно се интересуваха от това, как се разпределя имуществото от направено завещание, къде се настаняват деца, останали без родители, какви права и задължения се придобиват с навършването на 18-годишна възраст, що е то ипотека.

          Възпитаниците на гимназията получиха Конституции и информационни материали, предоставени от Висшия съдебен съвет. Образователните беседи в учебното заведение ще продължат до началото на юни, след което предстои симулиран съдебен процес.