Темата за детското насилие, наказателната отговорност на непълнолетните, хулиганските прояви и възпитателните мерки представи районният съдия Николай Борисов пред ученици от 7 „в“ на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Разград с класен ръководител г-жа Наталия Димитрова. Беседата бе част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

          В своето изложение съдията се спря на наказателната отговорност на непълнолетните и значението на възрастта за наказателната отговорност, на възпитателните мерки за деца с противообществени прояви и местата за тяхното изпълнение.

          С нагледни примери от своята съдебна практика и на достъпен език, магистратът обясни на подрастващите как малолетните и непълнолетни лица участват в съдебни дела, както и кога, как и защо се използва за разпити „Синя стая“.

          Малките участници следяха с интерес разказа на магистрата и задаваха въпроси, като основно се интересуваха от това, какво означава понятието „трафик на хора“, какво е наказанието за притежание на наркотици и какво представлява свидетелството за съдимост.

          Седмокласниците получиха брошури, предоставени от Висшия съдебен съвет, а образователни беседи в учебното заведение са предвидени до края на месец март.