Днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 11 гласа „за“  съдия Нели Генчева за административен ръководител – председател на Районен съд Разград. По време на изслушването тя представи своята концепция за развитието на съдебната институция, а въпрос към нея зададе председателят на ВАС Георги Чолаков. Двама от членовете на колегията – Цветинка Пашкунова и Лозан Панов се изказаха положително за кандидатурата на съдия Генчева.

Съдия Генчева завършва „Право“ в СУ „Свети Климент Охридски“ през 1998 година. Специализира правораздаване. През 2018 г. завършва магистърска програма „Право на европейския съюз“. Кариерата си в съдебната система започва през 1999 г. като младши съдия в Окръжен съд Разград, а от 2000 год. правораздава в Районен съд Разград. Владее два чужди езика, работи активно по образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, както и с неправителствени организации.  

Има най-високия ранг „съдия във ВКС и ВАС”.