На тържествена церемония днес в Окръжен съд Разград и.ф. административен ръководител – председател Лазар Мичев връчи присъденото от Висшия съдебен съвет най-високо отличие „Личен почетен знак първа степен – златен“ на съдия Маргарита Новакова. Решението на Съдийската колегия на ВСС бе взето на 4.02.2020 г. по предложение на съдия Мичев по повод пенсионирането на съдия Новакова. Церемонията бе отложена във времето заради обявеното извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка заради разпространението на COVID-19.

   При спазване на всички противоепидемични мерки на събитието присъстваха магистрати от Окръжен и Районен съд Разград. Съдия Мичев припомни, че Висшият съдебен съвет поощри съдия Маргарита Новакова за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества като допълни, че се е сбъднало желанието й тази напълно заслужена награда да я получи не във Висшия съдебен съвет, а в Съдебната палата в Разград, където почти изцяло е преминала кариерата й.

„С достойното си професионално поведение и компетентност съдия Новакова допринесе за укрепване на авторитета на българската правосъдна система. През двата мандата като председател на Районен съд Разград, успя да създаде оптимална организация на работа и много добър микроклимат в институцията“, каза още в приветствието си съдия Мичев, след което връчи отличието заедно с букет цветя.

   Новоизбраният административен ръководител – председател на Районен съд Разград Нели Генчева, от името на магистратите и съдебните служители, също поздрави съдия Новакова като й пожела здраве и винаги да получава максимално удовлетворение от всичко, което прави, а съдия Николай Борисов й поднесе цветя. Съдия Генчева не скри удовлетворението си, че административният ръководител на Окръжния съд и ВСС са се присъединили към дадената от Районния съд оценка за съдия Новакова, че е отличен професионалист, добър ръководител, справедлив съдия и почтен човек и напълно заслужава полученото днес отличие.

Съдия Маргарита Новакова благодари на всички за вниманието и на свой ред поздрави новия ръководител на Районния съд съдия Генчева, подари й цвете и й пожела много успехи и кариерно развитие.

Съдия Новакова има над 29 години юридически стаж в съдебната система. Тя е заемала последователно длъжностите стажант съдия в Окръжен съд – Пловдив, младши съдия в Окръжен съд Разград, нотариус в Районен съд – Разград, районен съдия в Районен съд – Разград, член-съдия в Окръжен съд – Разград, заместник-председател на Окръжен съд – Разград, районен съдия в Районен съд Исперих, районен съдия и заместник-председател на Районен съд – Разград. В периода от 12.08.2009 г. до 12.11.2019 г., в продължение на два мандата, е била председател на Районен съд – Разград.