Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ реализирана от Районен съд – Разград, съвместно с Окръжна и Районна прокуратура -Разград, продължи днес с лекции пред ученици от 12 „а“ и 12 „б“ клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Самуил.

Лекторите – административният ръководител – председател на Районен съд – Разград съдия Нели Генчева и прокурор Десимира Недкова от Районна прокуратура – Разград представиха темите свързани с правата и задълженията ни като граждани, кой защитава правата ни, каква е същността на работата на разследващите органи и на прокуратурата и кои са най-тежките престъпления и наказания съобразно Наказателния кодекс.

      Дискутирани бяха и теми като какво прави прокурорът, в какви правоотношения влизаме ежедневно и как да се предпазим да не бъдем подведени при сключване на различни договори. С оглед на това, че голяма част от тийнейджърите се оказаха с придобити шофьорски книжки, обсъдени бяха въпроси за отговорността, която всеки шофьор носи относно спазването на правилата за движение.

Пред аудиторията бяха представени различните правни казуси от практиката на лекторите, които всички заедно дискутираха.

Знанията, които абитуриентите придобиха от проведения лекционен курс със сигурност ще им бъдат от полза в бъдеще. Знаейки и спазвайки своите права и задължения като пълнолетни граждани на страната, ще могат и смело да сбъдват мечтите си, реализирайки се в различни поприща на живота.