Съдия Доротея Иванова от Районен съд – Разград и прокурор Зорница Цветкова от Районна прокуратура – Разград изнесоха открит урок пред ученици от 7 „а“, 7 „б“ и 7 „в“ клас на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в Разград в рамките на Образователната програма на Висшия съдебен съвет, която се реализира в партньорство с Министерство на образованието и науката – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

          Магистратите се срещнаха в учениците в спортната зала на учебното заведение, където представиха темата за агресията в училище, наказателната отговорност на непълнолетните и възпитателните мерки за деца при противообществени прояви.

Съдия Иванова обясни на подрастващите как всички ние ежедневно се сблъскваме с правото като посочи и конкретни примери. По желание на децата магистратът разясни как малолетните и непълнолетни лица участват в съдебни дела – явяват ли се в съдебна зала, къде и как се разпитват деца – свидетели или жертви на престъпление, като подчерта че малолетните лица не носят наказателна отговорност. Посочи, че спрямо непълнолетните лица винаги се налагат по-леки наказания от предвидените за пълнолетните. Информира ги в кои случаи се налагат възпитателни мерки от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и кога Местната комисия прави предложение до съда за налагане на двете най-тежки мерки –  настаняване в социално-педагогически интернат и в във възпитателно училище – интернат.

Прокурор Зорница Цветкова изброи изчерпателно 13-те възпитателни мерки, които могат да бъдат наложени спрямо малолетни и непълнолетни с противообществени прояви.

         Съдия Иванова засегна и темата за така нареченото възстановително правосъдие, което няма за цел да накаже, а по–скоро да намери причината за противоправното поведение на детето и даде решение как да бъде коригирано неговото поведение за да спазва законите и правилата в обществото.

Беседите по Образователната програма продължават на 21 ноември в ОУ „Отец Паисий“ с. Дянково.