Вчера беше последният работен ден на дългогодишния служител в Наказателното деловодство на Окръжен съд – Разград Румянка Бончева. Тя е освободена от заеманата от нея длъжност „съдебен деловодител“ поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В присъствието на магистрати и съдебни служители административният ръководител – председателят на РОС съдия Лазар Мичев ѝ благодари за демонстрираната през годините упорита работа, отдаденост и колегиалност във взаимоотношенията.

Румянка Бончева има 39 години трудов стаж в съдебната система. Започнала е работа през 1984 г. като съдебен деловодител в Районен съд – Разград. От 25 юни 2001 г. досега, повече от 22 години, работи като деловодител в Наказателното деловодство на Окръжен съд – Разград.