Групата съветници от ПП ГЕРБ отговориха на нападките от страна на БСП относно Бюджета на Община Разград за 2019 година, който предстои да бъде гласуван на заседанието на Общинския съвет на 31 януари. Текстът в оригинал поместваме по- долу:

Оцелявахме 26 години, а сега определено започнахме да се развиваме и това явно дразни опозицията, затова сме принудени да дадем отговор на безпочвените критики от БСП, отправени в публичното пространство.

Няма никаква логика в твърденията на БСП, че наличието на голям преходен остатък е знак за несвършена работа. Напротив- наличието на голям преходен остатък от предходна година, винаги е радваща новина и знак за добре свършена работа! Това на практика означава, че с по-малко разходи са осъществени всички предвидени дейности. Остатъкът в общинските дейности ще се използва за осветление на улици и площади, ВиК, ремонт и поддържане на улици, дейности по опазване на околната среда, чистота и други дейности по жилищното строителство и благоустройството.  Това означава 2,8 мил. лв. повече през тази година за посочените мероприятия, които са в интерес на цялата общност, а това определено няма как да се хареса на опозицията. 1,4 мл. лв. е преходният остатък в държавните дейности, където стандартите са еднакви за цялата страна.

Съвсем обективно е, че местните приходи прогресивно ще намаляват, защото атрактивните общински имоти отдавна са продадени от предишните ръководства на общината. И тук е логично да се постави резонният въпрос колко докладни записки за продажба са били стопирани от опозицията в Общинския съвет и защо, колко приходи от тези сделки са загубени и какви обекти можеше да бъдат реализирани с тях?!  Колкото до данъчните приходи, те имат ръст, въпреки че нито един местен данък или такса не са увеличавани. Делегираните от държавата дейности наистина имат ръст и тази година, и на този фон е абсолютно нормално да има увеличение в държавната субсидия. Това е тенденция в последните 3 години, дължаща се на етапното увеличение на минималната работна заплата и свързаните с нея увеличения на стандартите за държавните дейности..

Много тъжно е за дългогодишен общински съветник и служител да твърди, че средствата от резервирания кредит на Кмета се харчат без санкцията на Общинския съвет. Точно обратното – всички разходи от резервирания бюджетен кредит се утвърждават задължително от ОбС. Доказателството е, че корекциите по бюджета за третото тримесечие на 2018 г., влизат за разглеждане на няколко поредни сесии на ОбС.

Относно самия размер на резервирания кредит- той е същия като миналата година – 200 000 лв. Както беше обяснено на комисиите, в тази функция са позиционирани 50 000 лв., които ще бъдат необходими за кредитирането, което общината е задължена да направи заради 3-те обекта от Културната инфраструктура.

Напълно невярно е и твърдението за намаляване на капиталовите разходи, при това „рязко“. Цитираните суми от 7 мил. през 2018 г. и 4 мил. тази година са сметната стойност на обектите от капиталовата програма. Някак между другото е пропуснато да се отбележи, че в тази година има предвидени над 14 мил. лв., които ще влязат в общината по линия на Европейските фондове, средства които също са за капиталови разходи и които общината е защитила със съответните проекти.

            Колкото до проектите, за които са реализирани 0 лв. и даже не е направено проектиране истината е, че такова се извършва от изпълнителя. Изпълнителите са избрани, визираме изброените обекти комбинираната спортна площадка на ул. „Арда“, ,,Регионално депо за отпадъци-Разград“, изграждането на улична водопроводна мрежа и канализация по ул. „Кичево“, и при благоприятни метеорологични условия ще започнат и строително-монтажните дейности. И трите обекта ще бъдат завършени в рамките на настоящата година. 

            Колкото до измисления от БСП „екопроблем“, свързан с изчерпване капацитета на Регионалното депо  още през миналата година беше изготвена документация за изграждане на трета клетка ,през ноември миналата година документацията е предадена и са налице предпоставките за издаване на разрешение за строеж, направена е обществена поръчка и избран изпълнител за доставка на монтажни елементи за надграждане на ревизионна шахта за дренажната система на обект ,,Регионално депо за отпадъци-Разград“, договорения срок е до 90 календарни дни от сключването на договора и до три месеца ще бъдат извършени необходимите действия за разградското депо.

Относно „намалелите наполовина пари за улични ремонти по населени места“ нормално и закономерно е, когато са осигурени средства за ремонт на уличната мрежа на селата чрез целево ПМС на стойност 1 655 000 лв., т.е. от 50 000 до 150 000 лв. на населено място, да се намалят средствата за текущ ремонт през тази година. При благоприятни метеорологични условия ще стартират дейностите по асфалтиране в селата, тъй като вече има сключен договор с изпълнител.

 А и някак между другото, предполагаме случайно, е пропуснат фактът, че общият бюджет за кметствата е увеличен с над 70 000 лв. 

По отношение недостроената сграда на МВР тя е прехвърлена в собственост на общината в началото на  2012 г., малко по-късно същото се случва и с бившата Жандармерия. Както многократно е ставало дума над 2,5 мл. лв. са необходими само за завършването на сградата и то в груб вид, средства, които са непосилни за общинския бюджет. И двата обекта, ако бяха атрактивни и лесни за реализиране, може би нямаше предишният кмет просто да ги „замрази“.

По отношение почистването на коритото на река Бели Лом, ако се върнем назад във времето, е било поставяно като цел от всички предишни ръководства на общината. Само сегашното прояви куража да се заеме отговорно с тази задача, в резултат на което беше разследвано от прокуратурата по сигнал и неверни публикации в социалните мрежи. На всички стана ясно, след като се произнесе и прокуратурата, и всички компетентни инстанции, че е спазен законът. Фиданките, с които беше залесено част от поречието на реката са закупени от Община Разград и тяхната стойност е 10х. лв. Това са част от средствата, които бяха предвидени в бюджет 2018 г. за възстановяване на премахната дървесна растителност, нещо което общинските съветници от БСП би трябвало да знаят.

            А колкото до това как „стоят“ нещата в Разград? Те не стоят, а се строят! Строи се физкултурният салон на ПГПЧЕ и ОУ „Н.Й.Вапцаров“, направи се ремонт на възлови улици в града, предстоят такива и по селата, сменя се поетапно осветление, изграждат се детски площадки и тротоари…

            Ние уважаваме критиката, когато е градивна, но не и когато е некомпетентна, безпочвена и гони само политически дивиденти.

            Ако така се „стоеше“ и в предишните мандати днес нямаше да има за какво да си пишем!“

 

От групата общински съветници от ПП ГЕРБ в ОбС – Разград