Четирима студенти от специалност „Съдебна администрация“ в Икономически университет – Варна вместо да излязат във ваканция, провеждат стажа си в Апелативния съд. Целта е да натрупат практически умения, с които да разгърнат знанията си. Стажът им дава възможност да се запознаят отблизо с ежедневната работа на деловодителите, съдебните помощни, съдебните секретари и общата администрация. Те могат да видят специфичните програмни продукти, които съдебната система използва, официалната кореспонденция и вътрешната комуникация. Така бъдещите ни колеги ще оценят задълженията и отговорностите на служителите.

Един от най-активните „преподаватели“, който ги въвежда в работното ежедневие, е съдебният администратор Ани Бъчварова. „Надявам се престоят на тези млади хора сред нас да ги „запали“, да оценят емоцията и усърдието, които всеки един от нас влага. Така ще осъзнаят отговорността, която поемаме при решаването на съдбите на хората. Действително, съдиите решават делата, но без администрацията  не биха могли го правят пълноценно“, казва Ани Бъчварова.

Жасмина Райкова е избрала Апелативния съд за стажа си, защото мечтае да работи в модернизирана съдебна система. Очаква от първа ръка да научи как се администрират дела. Пламена Йорданова се надява да усвои практиката със специфична база данни. Момичетата оценяват колегиалната и приятелска атмосфера в екипа на Апелативния съд. „Прави впечатление колко бързо се справят със задачите; помагат си и взаимно се допълват“, споделят двете момичета.

„Съдебните служители са основен фактор, за да може системата да функционира и да изпълнява основното си задължение – правораздаването. Виждам у студентите хора, които вече имат знания и желание да се трудят, а това ме зарежда. С дългогодишния си опит мога да преценя кога един човек влага в работата емоция или идва, само да зачете стажа си. А те са наистина ентусиазирани! Това ми вдъхва надежда, че има стойностни млади хора, които ще допълнят нашата система“, признава ръководителят на съдебната администрация в Апелативния съд Ани Бъчварова.

Стажантите се запознават с нормативната уредба – Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, вътрешните правила и актове на съда; със структурата на институцията, организацията на работа, задълженията на служителите; с разпределението на дейностите между отделните звена; възможностите за  кариерно развитие. Стажът ще помогне на четвъртокурсниците да поемат отговорност при вземане на решения, да аргументират идеите си, да интерпретират информация, да прилагат знанията си в реални условия.

Специалност Съдебна администрация беше разкрита в Икономически университет – Варна през 2017 г. и догодина предстои дипломирането на първия випуск бакалаври. Сред тях ще бъдат и нашите стажанти.