Държавата ще построи нов Център за спешна медицинска помощ за 700 000 лева в двора на болницата в Разград. Това каза днес в в столицата на Лудогорието зам.-министърът на здравеопазването Ваньо Шарков. Целта е да се разделят спешното приемно отделение и „Бърза помощ“, които сега са на едно и също място.
Във филиала на „Спешна помощ“ в Исперих се ще направи основен ремонт, в Кубрат сградата ще бъде реконстурирана и ремонтирана. В Цар Калоян и Лозница ще се построят изцяло нови филиали за спешна помощ, защото в Цар Калоян сградата е компрометирана, а в Лозница – много малка и неотговаряща на никакви изисквания за ползване в сферата на здравеопазването.
За да стартира процедурата по строителство и ремонт на центровете са спешна помощ, съответните общински съвети трябва със свое решение да прехвърлят собствеността на сграда или терен на държавата, където тя да реализира проекта. Новите постройки ще бъдат по типови проекти, за да бъдат разпознаваеми.
Д-р Шарков уточни, че основната идея, която има Министерството, е да няма място в страната, където линейката да пристига до пациента за повече от 20 минути. Именно затова се организират срещи с областни управители и общински кметове, които да преценят и ако има нужда чрез общински съвет да определят терени, които да бъдат дарени на държавата и на тях да бъдат построени центрове за спешна помощ.