Старши инспектор Иван Игнатов е новият заместник директор на ОДМВР-Разград.

Със заповед на Министъра на вътрешните работи той е временно преназначен на ръководната длъжност със специфично наименование „комисар“, считано от 01.02.2024 г.

Комисар Иван Игнатов е роден 1972 г. в гр. Разград. През 1991 г. е назначен на длъжност полицай. Цялата му професионална кариера е преминала в системата на МВР със стаж от 32 години. Последователно е заемал различни длъжности в отдел „Криминална полиция“.

Комисар Игнатов е завършил СМУ – МВР гр. Пазарджик и висше образование по специалност „История“, с образователна степен „магистър“. Преминал е професионална подготовка в МВР по линия на оперативно-издирвателната дейност. По време на службата е награждаван многократно с писмени похвали, обявяване на благодарност, благодарствени писма от граждани. През 2022 г. комисар Игнатов е награден с грамота от главния секретар на МВР във връзка с разкриване на тежко криминално престъпление с голяма обществена значимост.Магистър – историк.

Семеен с едно дете.