Във връзка с отбелязването на Деня на усмивката – 6 ноември, както и с цел превенция на асоциалното поведение на учениците, Община Разград – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, организира ФОТОКОНКУРС на тема „Усмивката променя света“.
Конкурсът предвижда следните условия за участие:
1. Възрастови групи: В конкурса могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разделени в две възрастови групи:
І група –от V до VIII клас и ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
2. Изисквания към фотографиите:
2.1. Фотографиите да отговарят на темата на конкурса.
2.2. Ако на фотографията има заснети хора, организаторите приемат акта на изпращането и като декларация на участника, че те са съгласни на публикации с тяхното изображение за популяризиране на конкурса.
2.3. Фотографиите да бъдат във формат 15/21 см. и в електронен вид на резолюция 6 мега пиксела. Не се допускат фотоколажи; снимки, ретуширани дигитално, с надписи и защитни знаци, с рамки и дати.
2.4. Допускат се до 4 цветни или черно-бели снимки от всеки участник. Не се допускат групови участия.
2.5. Всяка фотография трябва да е придружена със следната информация: наименование на снимката, трите имена на автора, клас, e-mail на автора, телефон за връзка.
2.6. Срок за изпращане до 03 ноември 2017 г. на okbppmn¬_rz_1@abv.bg и в Местната комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните.
3. Журиране и награди.
3.1 Победителите ще бъдат определени след решение на жури, съставено от професионални фотографи и художници.
3.2 Без оглед на броя и вида на снимките, един участник може да получи само една награда.
3.3. Най-добрите фотографии във всяка възрастова група ще бъдат показани в изложба по случай Международния ден на толерантността – 16 ноември.
3.4. Първите три места във всяка възрастова група ще получат грамоти и парични награди.