Традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ се организира и провежда в периода септември – октомври 2021 г. Времето от 15 до 22 септември е обявено за Седмица на детската пътна безопасност под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“, а Денят на превенцията ще се проведе на 21 септември, който е обявен от министъра на вътрешните работи за Ден без загинали на пътя в контекста на Дните на безопасността на ROADPOL, Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ROADPOL Safety Days).

І. За гарантиране сигурността на децата и за обезпечаване безопасността на участниците в движението по пътната и уличната мрежа в районите на детските градини и училищата са извършени охранителни проверки на сградите. При констатиране на пропуски, свързани с охраната и пропускателния режим в тях, до началниците на регионалните управления на образованието се изпращат уведомителни писма съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за отстраняване на пропуските и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност. Провеждат се работни срещи с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в детски градини и училища. Извършва се оглед на:

  • сигнализацията с пътни знаци и маркировка;
  • уличното осветление;
  • предпазните огради и пешеходните ограждения
  • обезопасеността на входовете на всички сгради без изключение.

Актуализират се и начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на МВР. На директорите на детски градини и училища се предоставят актуални списъци с имената и телефоните на ПИ, МлПИ и ИДПС, обслужващи съответната територия.