Първият блок в област Разград, в който започват строително-монтажни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, е блок № 1 в ж.к. „Васил Априлов” в град Исперих, съобщиха от пресслужбана на областна администрация Разград.
След като собствениците на самостоятелни жилищни обекти в блок № 1 създадоха Сдружение на собствениците и сключиха договор за участие в Програмата, Община Исперих проведе обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по договора.
Извършено беше техническо и енергийно обследване на блока и беше издаден технически паспорт на сградата. Въз основата на обследванията е изготвен технически проект за това какви строително-монтажни работи да бъдат извършени.
Стартиращите строително-монтажни работи ще включват внедряване на енергоспестяващи мерки, като топлинно изолиране (саниране) на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.), подмяна на дограма (врати, прозорци, обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.), въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части, конструктивно укрепване в случай на нужда и др.
Към настоящия момент в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са се включили шест от седемте общини в област Разград, с изключение на Цар Калоян. В тях има регистрирани 30 сдружения на собственици.
Броят на исканията за сключване на договори за целево финансиране към Българска банка за развитие е 24, а подписаните договори за целево финансиране са 20. Най-голям е броят на сключените договори за целево финансиране в община Разград – 8. По четири са в общините Исперих и Кубрат, три са в Лозница и един в Завет. Броят на жилищните сгради в областта със стартирали дейности е 18.
Два от осемте блока в град Разград са прехвърлени от Програма „Енергийно обновяване на българските домове“.
Интересът към Програмата продължава като последните регистирани сдужения са в град Исперих, град Разград и село Самуил.
Към настоящия момент вече има сключени договори за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за някои от блоковете в нашата област.
В най-близко време стартира работата по саниране и на още един жилищен блок в град Исперих – блок 3, в квартал „Васил Априлов”.
Договори с изпълнители на СМР са сключени и и за блок „Хан Кубрат” в град Кубрат, както и за блок № 1 в ж.к. „Найден Кючюков”, град Лозница.
Предстои сключване на договори с изпълнители на СМР за 6 блока в град Разград – блок № 12 в ж.к „Орел“, многофамилна жилищна сграда, намиращи се на ул. „Св. Климент“ № 46, блок № 15 и блок № 19 на ул. „Абритус“, блок № 60 и блок № 62 на ул. „Бели Лом“, като и сградите, намиращи се в ж.к. „Снежанка”, бул. „Априлско въстание” № 37 и в ж.к. „Възраждане”, бул. „Станка Николица” № 6.
В блок № 5 и блок № 6 в ж.к. „Орел” в град Разград е извършено техническо и енергийно обследване и предстои обявяване на обществена поръчка за изпълнител на инженеринг (изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР).
Обследванията са приключили и в блоковете № 4 и № 7 в ж.к. „Васил Априлов” в град Исперих и в момента тече обществена поръчка за инженеринг.
Същото е положението и за блоковете „Райна Княгиня“, „Захари Стоянов“ и „Ангел Кънчев“ в град Кубрат, блок с адрес „Освобождение” № 52 в град Завет, както и за блок № 2 и блок № 3 в ж.к. „Найден Кючюков” в град Лозница.
Сдужение „Самуилски височини” има внесени документи в Българска банка за развитие за саниране на блок № 1 на ул. „Хаджи Димитър“ в село Самуил.