Благодарение на сключения административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Разград през януари, днес става възможен стартът на дейностите по отдавна чакания проект за благоустрояване на най-големият разградски квартал „Орел“.

В рамките на договора Община Разград ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 948 844,51 лв. Подробностите по проекта „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“ съобщи ръководителят на проекта Ивайло Ганев.

Проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв.“Орел“, град Разград е част от Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020.

Кметът на общината д-р Валентин Василев не пропусна да обележи, че са преодоляни редица препятствия, преди да се стигне до старта на проекта.