От днес стартира традиционната кампания за пролетно хигиенизиране на населените места в община Разград, съобщават от местната управа.
Кампанията включва организирани дни за почистване и хигиенизиране на териториите за обществено ползване в населените места с участието на граждани, фирми и обществени организации. Активно включилите се участници в кампанията ще получат награди.
Награждаването на най-дейните участници ще бъде на 9 май.
Община Разград ще осигури безплатни материали /найлонови чували и ръкавици/ и специализирана техника за транспортиране на отпадъци, събрани от териториите за обществено ползване в населените места – междублокови пространства, паркове, градини, сервитути на пътни артерии.
В обявения период заявки за материали и техника ще се приемат в Община Разград на тел: 084 /618 186 и на „АСА България“ ЕООД тел: 084/660 580.