Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Българският енергиен холдинг, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества стартират информационна кампания, посветена на предстоящата либерализация на електроенергийния пазар в страната. Целта е потребителите да получат отговори на своите въпроси относно преминаването към свободен пазар на електроенергията, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година.

Като част от тази кампания на 23 ноември 2015 г. от 13:30 часа на 11-ти етаж в административната сграда на Община Разград ще се проведе среща със заинтересованите страни – потребители на средно и ниско напрежение.