Община Разград, РБ „Проф. Боян Пенев” и общността на писателите в Разград с медийното партньорство на в-к „Екип 7“ обявяват Младежки литературен конкурс на името на проф. Боян Пенев. Конкурсът е явен, в него могат да участват млади творци на словото на възраст до 20 години, от Община Разград. Конкурсът ще се проведе в два модула: поезия и литературно есе.

В първия модул участниците могат да представят до три непубликувани стихотворения без тематично ограничение. Наградите за победителите са – първа награда – 200 лева; втора – 150 лева и трета награда – 100 лева.

В модул есе участниците могат да представят едно есе на тема „Крилатите мисли на Апостола”, във връзка с Националната кампания за опазване, съхранение и популяризиране на българската история и култура, по повод 145 години от героичната гибел на Васил Левски. И тук организаторите са предвидили първа, втора и трета награда – съответно 200, 150 и 100 лева.

Участниците в конкурса трябва да изпратят творбите си в три екземпляра, придружени със следната информация за автора: трите имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка на следния адрес:
гр. Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, Дирекция „Култура, спорт, туризъм“
За поетичен конкурс на името на Проф. Боян Пенев

Стиховете и есетата ще бъдат оценени от тричленно жури, а резултатите от конкурса ще бъдат обявени в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Краен срок за изпращане на творбите: 5 май 2018 година.

За допълнителна информация: Виолета Антонова, главен експерт „Култура“ телефон: 084/ 618 241 * 0893/551 228.