Тиражираните информации за починала учителка не отговарят на истината

Втората фаза от Националния ваксинационен план в област Разград стартира днес. Тя ще обхване педагогически и непедагогически персонал в училища и детски градини, както и потребители и персонал в домовете за социални услуги.

Днес ще се извърши имунизация на желаещите в ЦНСТПЛФУ в гр. Цар Калоян и ЦНСТПЛД в с. Хума, като ваксината ще поставят общопрактикуващи лекари.

На 09.02.2021 г. ще започне имунизацията на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата и детските градини в областта. Тя ще се извърши в специализираните имунизационни кабинети, разкрити в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград, МБАЛ – Исперих и МБАЛ – Кубрат.

Желание да се ваксинират са изявили 519 учители и непедагогически персонал, както и 378 човека от домовете за социални услуги.

Приключи изследването за COVID-19 с бързи антигенни тестове на педадогическия и непедагогическия персонал в областта. Изследвани са 1069 души, като всички са с отрицателни за коронавирус резултати.

Отностно тиражираната информация за починала след имунизация срещу  COVID-19 учителка, РЗИ уверява, че това не отговаря на истината. Посоченото лице наистина е учителка, но си е жива и здрава. До днешната  дата 08.02.2021 г. в областта не е извършвана ваксинация на нито един учител, така че няма как да има такъв случай.

РЗИ напомня, че в условията на извънредна епидемична обстановка публикуването на неверни данни и всяването на паника сред населението не само е некоректно и неетично, но също така подлежи на наказателна отговорност.