Днес в Областна администрация Разград се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград.

Със 71,81 % бе съгласуван Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017 г. – 2021 г.

Секретарят на АВиК Надя Йорданова информира членовете на Асоциацията за проведените разяснителни срещи по места – общ. съвети Исперих, Завет и Самуил, с оглед консолидация на област Разград и изпълнение на ВиК реформата.
Г-жа Йорданова припомни, че на 30 юни, на свое заседание общински съвет Исперих взе решение, че не иска да бъде част от ВиК реформата, както и прие решение Кметът на община Исперих да гласува „въздържал се”, с оглед промяна на границите на обособената територия, чрез отделянето на община Завет.
Във връзка с това и не взетото на днешното общо събрание решение за присъединяване на община Кубрат в обособената територия на Водоснабдяване Дунав, се спира ВиК реформата и се възпрепятства усвояването на европейски средства на територията на област Разград от ВиК оператора, като бенефициент по ОП „Околна среда – 2014-2020” и общините, изготвили своите проекти по ОП „Развитие на селските райони”.
На сайта на Областна администрация Разград ще бъдат качени Бизнес плановете на двете ВиК дружества.