Вчера бе отбелязана поредната съвместна проява на социални услуги в община Разград, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Проведен беше кулинарен конкурс с участието на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка,” Комплекс от ЦНСТ за деца и младежи с увреждания гр. Разград, Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания с. Просторно и домакините Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Разград.

От
всяка социална услуга бяха  обособени
отбори от 4-5 потребители и социален работник.

Дневен
център участва с отбор  „Подай ръка”,
КЦНСТДМУ – Разград с отбор „Абритус”, КСУПЛУ-с. Просторно с отбор „Лудогорие” и
ДПЛД-Разград с отбор „Златна есен”.

На
всеки отбор бяха предоставени материали за изработване на сандвичи – млечни
изделия, колбаси, зеленчуци и зелени подправки. Специално внимание беше обърнато
на здравословното хранене.

Въпреки
малкото време за подготовка отборите се справиха чудесно. В края на конкурса
кулинарните изделия бяха предоставени за дегустация и високо оценени от
публиката от потребители.

Конкурсът
завърши с грамоти за кулинарни постижения и пожеланието  той  да
не е последният.