От първи октомври ученици по проект „Мисия доброволец“ към СУ „Христо Ботев“ и Домашен социален патронаж – гр. Разград, започнаха съвместна доброволческа дейност, свързана с подпомагане на възрастни самотно живеещи хора за преодоляване на социалната изолация, съобщиха от общинска администрация.

По случай 1 октомври – Международния ден на възрастните хора, многобройните потребители – над 700, ползващи социални услуги към Домашен социален патронаж гр. Разград, получиха поздравителни картички. Част от екипа, учениците от „Мисия доброволец“ и техният учител Цветомира Петкова, поздравиха няколко от потребителите с богата музикално-творческа програма в техните домове. Създадоха добро настроение, споделени емоции, вдъхнаха им сила и вяра, че не са забравени.

В плана са включени още предстоящи празници и събития, които ще бъдат отразени.