Дългогодишният служител в Окръжен съд – Разград Росица Райчева, считано от днес 02.12.2019 г., бе освободена от заеманата от нея длъжност „съдебен деловодител” поради навършване на възраст за пенсиониране.
През дългия си трудов път в органите на съдебната власт Росица Райчева е изпълнявала добросъвестно и отговорно служебните си задължения.
В присъствието на магистрати и съдебни служители заместник-председателят на РОС съдия Емил Стоев изрази уважение и признателност към дългогодишния труд на госпожа Райчева. Той й връчи кошница с цветя, а съдия Валентина Димитрова – скромен подарък от името на всички работещи в Разградския окръжен съд. За спомен от целия колектив съдия Рая Йончева й връчи колаж от снимки, запечатали хубавите моменти през годините.