Специалистите от мултидисциплинарния екип на Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в Просторно подпомогнаха с хранителни пакети нуждаещи се и възрастни хора от селата Просторно и Топчии.

На Велики четвъртък пакетите заедно с великденски сувенири, изработени от потребители на социалната услуга и по една предпазна маска, бяха предоставени на трима възрастни жители на Топчии и на двама в Просторно.

Хората са избрани със съдействието на кметовете на населените места.

Нека в светлината на Христовото Възкресение да предадем нататък доброто – апелират служителите Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в Просторно