Символичният протест се организира от синдикалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа“ в НОИ.   Увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в системата на НОИ с не по-малко от 30 % е основното искане, обяви председателят на Регионалния съвет на КНСБ Грациела Ранкова.

Тя уточни, че в бюджета за 2023 г. не е предвиденио увеличение на средствата, а според екперти на синдиката за исканото 30-процентно увеличение са необходими 30 000 000 лева.

В НОИ – Разград работят 66 души, каза пред представители на медиите Екатерина Янева, старши експерт в отдел „Пенсии“.

Стачната декларация е подкрепена от повече от  90 на сто от всички служители.  Протестиращите обявиха, че ако исканията им не бъдат чути, стачните  им действия ще продължат.