Няколко дни преди първоначално обявения срок приключва ремонтът на пешеходния мост до ПГИ“Робер Шуман“ и той вече е отворен за преминаване на граждани.

Припомняме, че ремонтът започна на 16 май и бе предвидено да продължи до 5 юни. Той стартира след провеждане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, на обект „Ремонт пешеходен мост над река Бели Лом“. Обществената поръчка бе проведена от Община Разград след констатирани след проучване на място дефекти по съоръжението, което е с интензивен пешеходен поток.

Ремонтът бе извършен от фирмата, спечелила обществената поръчка – „Бонев“ООД. Дейностите от ремонта бяха насочени към укрепване на конструкцията на сега съществуващия пешеходен мост, в т.ч. устои и подходи към него, като за целта се предвидят необходимите укрепващи съоръжения, реконструкция и ремонт на стълби, парапети, връхни настилки.

Днес и утре работниците приключват с довършителните работи – боядисване на парапетите, изграждане на рампа за колички от северната страна, откъм Икономиката. В следобедните часове на 1 юни е предвидено да бъде премахнато скелето около съоръжението, като по време на тези дейности мостът е проходим за пешеходци, които единствено трябва да внимават с току-що положената боя по парапетите.