Ниази Осман живее на улици „Росица“ №19, в централната част на Разград. Непосредствено до неговата къща и сервиз за автомобили,  през последните години се издигна жилищна кооперация.  От тогава е и проблемът с наводняването на терена пред  дома на  Ниази, след всеки по голям дъжд или снеготопене.  Ниази Осман е имал уговорка със строителната фирма, изградила кооперацията, да направят канализационно отвеждане на дъждовните води да шахтата , която е на няколко метра  от новопостроената сграда. Останал си обаче само с обещaнието. Подробностите – в следващия видеоматериал.