Телефоните на окръжния прокурор Тихомир Тодоров и на районния Иван Иванов ще бъдат поставени на видно място във всяка една секционна избирателна комисия в областта. Двамата ще бъдат дежурни в деня за размисъл и изборния ден. Така гражданите ще могат своевременно да подадат на държавното обвинение сигнал за всяко нарушение или нередност, които забележат. Това стана ясно на проведена днес работна среща между областния управител Иван Борисов, окръжния прокурор Тихомир Тодоров и районния Иван Иванов. Тя се проведе в кабинета на административния ръководител на държавното обвинение. В разговорите участваха и двамата заместник-областни управители Драгомир Златев и Найден Късов.

  На работната среща бяха обсъдени актуални теми по осигуряването на нормалното протичане на парламентарните избори на 11 юли и на предизборната кампания.    

  Институциите уточниха начините на взаимодействие и координация, за да се гарантира своевременна реакция и пресичане на всички опити за закононарушения.