Двудневен обучителен семинар по повод 1-ви декември – Световен ден за борба със СПИН на тема „Превенция на рисково сексуално поведение сред подрастващите“ се проведе на 23 и 24 ноември в местността „Пчелина“, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Организатори бяха Община Разград, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него. В него взеха участие 20 младежи доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества и Училищни превантивни клубове към училищата. Обучението премина по подхода „връстници обучават връстници“ и бе водено от Валентин Минков – психолог към Превантивно-информационен център град Плевен и двама младежи доброволци от същия град.

По интересен и интерактивен начин доброволците преминаха през три от най- важните теми в семинара – ХИВ/СПИН; Контрацепция; Сексуално предавани болести. На другия ден младежите разделени по екипи представиха своите интерактивни уроци пред лектора и своите връстници, които през декември ще бъдат представени в училищата. Всичките участници в семинара получиха сертификати, които бяха връчени от зам.-кмета и председател на ОБСНВ Ердинч Хасанов.

Обучението се проведе в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. Обучение на младежи – доброволци по подхода „връстници обучават връстници“ за изпълнение на дейностите за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества на местно ниво.