Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ на 27.10.2019г.
Служителите от сектора ще работят на 27.10.2019г. от 08.30ч. до 19.30ч.
В седмицата преди 27.10.2019г., когато ще се проведат ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта/ зелен паспорт ), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.
В сектор „Българси документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД е създадена следната организация за работа:
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта/зелен паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25.10.2019г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.
За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Разград или съответното Районно Управление на МВР за дните от 22.10.2019г. до 26.10.2019 г. от 08.30ч. до 17.00ч. и на 27.10.2019г. от 08.30ч. до 19.00ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас на ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР или ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове /03.11.2019г./ ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019г. до 03.11.2019г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 27.10.2019Г.