Сектор
„Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Разград ще работи в събота /8 юни
2019 г./ от 9.00 до 15.00 часа. За да се избегне струпването на голям брой
хора, в събота служителите ще извършват само административната услуга „връчване
на изготвени български лични документи“.

През 2019 г. изтичат 3853 лични карти,
8 265 паспорта и 3240 шофьорски книжки. За сравнение през 2020 г. предстои
подмяната на 21 950 лични карти, 15 924 паспорта и 8 524 свидетелства за
управление на МПС. 

По
Закон лична карта с изтекла валидност трябва да бъде подменена в 30-дневен
срок, а паспорт – в 3-месечен. Изтеклите документи се връщат в сектор „БДС“. В
противен случай санкцията по Закон е от 20 до 150 лева.

В
случай, че загубите или повредите български документ за самоличност глобата е
от 30 до 200 лева.

Сектор “Български документи за
самоличност” призовава гражданите, които притежават валиден електронен подпис,
да се възползват от възможността да подават он-лайн заявления за подмяна на
документи.

Така ще избегнат чакането на опашка и напрежението от струпването на
хора пред гишетата.