Секретарят на Община Разград Нели Добрева бе избрана за заместник-председател на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация към НСОРБ.

Комисията провежда днес в Центъра за обучение на местните власти на НСОРБ в габровското село Гергини своето първо заседание за мандат 2019 – 2023 г. В работата на експертно-консултативния орган в следващите три години ще вземат участие представители на 63 общини.
За председател на Комисията бе преизбрана Маринела Пазвантова – секретар на Община Сухиндол, а нейни заместници ще бъдат секретарят на Община Девин Елка Станчева, Нели Добрева – секретар на Община Разград, Албена Петрова секретар на Община Правец, Ивона Савова – секретар на Община Елена и секретарят на Община Созопол Янко Костадинов.

Във форума на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация участват заместник-председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ Красимир Симонски, директорът на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ Николай Минев и Васил Грънчаров – директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ в ДАЕУ.
Електронизацията в общините чрез държавните политики е една от водещите дискусии в програмата на първото заседание на Комисията. Членовете й ще се запознаят с актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. и Пътната карта за нейното изпълнение. Предстои Комисията да разгледа приоритетите и мерките в областта на електронното управление, предвидени за програмен период 2021-2027 и да дискутира предизвикателствата и възможностите за ползване на споделените ресурси на електронното управление.
В следобедната сесия на заседанието ще бъдат обсъдени практически проблеми при прилагането на Закона за достъп до обществена информация в общините и казуси от административна и съдебна практика. Поканен за участие в дискусията е адвокат Александър Кашъмов – ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация.

Нели Добрева е третият представител на настоящото ръководство на Община Разград, избран от колегите си на ръководна позиция в национална организация на местните власти. Припомняме, че Кметът Денчо Бояджиев бе избран за Председател на Контролната комисия в НСОРБ, а Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев – за член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети.