Секретарят на Община Разград и председател на Временната общинска преброителна комисия Нели Добрева откри обучението на преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. и пожела успешна работа на участниците в него. Тя увери, че Община Разград оказва съдействие на подразделението на Националния статистически институт, който е моторът на кампанията.

Обучението се организира съвместно с Отдел „Статистически изследвания“-Разград към Териториално статистическо бюро Север на НСИ. В обучението участваха 176-те преброители и контрольори за Община Разград, то се проведе в залата на Общински културен център-Разград при спазване на противоепидемичните мерки.

Основните моменти в 18-тото национално преброяване пред ангажираните с него представи началникът на Отдел „Статистически изследвания“-Разград Даниела Данаилова. На въпросите отговаря и главният експерт в отдела и секретар на Общинската преброителна комисия Гергана Костова, към която и по време на кампанията ще могат да се обръщат контрольорите.

Преброителите и контрольорите получиха още на влизане в залата обучителни материали и инструкции за попълване на преброителните карти и списъци, както и образци за попълване. По време на обучението им бе обяснено как да попълват тези документи, как да се легитимират със служебна карта при посещенията си по домовете на гражданите, както и в какъв срок и къде да предадат попълнените преброителни карти. Служебната карта им дава право да влизат в жилищата, но от НСИ препоръчват с оглед епидемичната обстановка анкетирането да се извършва на открито пространство. Общо 70 са въпросите, които се задават за всяко домакинство, като 33 от тях са за всеки от членовете на домакинството, а останалите касаят жилището и сградата, в която живеят. Новото в 18-тото национално преброяване са геореферираните данни за адресите.

Националното преброяване започва на 7 септември, като първата му фаза – до 17 септември – ще е онлайн. От 18 септември до 3 октомври преброителите ще имат право да посещават домакинствата. За отказ от участие в преброяването Законът за Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. предвижда финансова санкция.

Повече информация за провеждане на Националното преброяване и организацията на територията на Община Разград може да се види в рубриката на сайта на Община Разград, посветена на темата: https://www.razgrad.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.