Районният съдия Николай Борисов и прокурорът от Районна прокуратура Разград Зорница Цветкова изнесоха днес беседа пред седмокласници от СУ „Христо Ботев“ Разград. Темата бе „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“.

          Съдия Борисов, с помощта на презентация, представи пред младите хора какво точно представляват наркотичните вещества, основните видове наркотици, вредите, които нанасят и наказанията, които следва да понесат подсъдимите по този вид престъпления.

Напомни им, че цигарите и алкохола също са вид наркотици. Препоръча им да не се поддават на внушения да пият, пушат или пробват друг вид дрога, защото всички те правят човека зависим и увреждат непоправимо здравето му.

            Представи им миналогодишния Европейски доклад за наркотиците, според който през последната една година 25,2 млн. на възраст 15-64 години са употребили канабис, 4,4 млн. – кокаин, 2,7 млн. – MDMA и 2 млн. – амфетамини. Запозна ги и с Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Младите хора с любопитство дискутираха със съдията какво се случва със заловените наркотични вещества и с парите от продажбата им; как точно се установява употребява ли едно лице дрога; каква е разликата между тестването за алкохол и дрога.

Днешната беседа бе част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ – съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Следващото гостуване в СУ „Хр. Ботев“ е идния понеделник, 26 април.