Вчера са отчетени повишени нива на сероводород, в интервала от 17 до 24 часа, показват резултатите от вчерашната извънредна проверка. Експерти на РИОСВ-Русе са се отзовали по сигнал за миризми в покрайнините на Разград, по пътя за с. Гецово, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията.

Сигналът е постъпил в инспекцията в късния следобед от служител на фирма в района за миризма, характерна за животновъден обект.
Незабавно е уведомена община Разград за проверката и потвърждаване на достоверността на сигнала. При обхода на Западна промишлена зона, представителят на община Разград е потвърдил, че се усеща неприятна миризма. Повишаване нивата на сероводород е отчетено от Мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда, извършваща измервания на качеството на атмосферния въздух в кв. „Лудогорие“ на гр. Разград от 25 октомври.
Екип на инспекцията и представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална лаборатория – Русе са извършили проверка в района на пречиствателната станция за отпадъчни води на „Биовет“ АД – клон Разград. В момента на проверката е констатирана слаба миризма в района на биобасейна на пречиствателната станция на дружеството. Взети са проби от отпадъчни води на изхода на пречиствателната станция, които ще се изследват от РЛ-Русе. Водите са били бистри, без миризма на гнилостни процеси. Резултатите ще са ясни до средата на следващата седмица.
Мобилна автоматична станция ще продължи да измерва качество на атмосферния въздух в Разград до 28 октомври включително.