Центърът за работа с доброволци в град Разград (към Сдружение „Център на НПО в Разград”) и Националният Алианс за работа с доброволци, отбелязаха за пореден път Международния ден на доброволците – 5 декември, съобщи Диляна Станчева от неправителствената организация.

Със званието „Рицар на добра воля” бяха наградени седем младежи от област Разград: Цветомир Василев, Силвена Георгиева, Теодор Грънчаров от град Разград, Метин Юмер и Дийгу Айри от град Завет, Тугай Рейхан от село Самуил; Сандрина Мирчева село Беловец. Наградата се връчва за цялостен принос в развитието на доброволчество в Разград.

По време на церемонията бяха отличени и младежи, чиито положителен пример развива доброто в региона и съхранява човешките ценности. Те бяха отличени с признание: „Активно участие в доброволчески дейности и личен принос в развитие на добри каузи в Разград”.
Признанието се давана младежи за изключителна инициативност и всеотдайност, с която се включват в доброволчески инициативи, както и за времето и енергията, която посвещават за положителната промяна в нашето общество.

През 2017 година Центърътна НПО в Разград и Младежки форум 2001 въвлякоха в доброволчески дейности над 1000 млади хора, като най-мащабната акция е „Да изчистим България заедно”.Сдружение „Младежки форум 2001-Разград“ участва в кампанията чрез развита неформална мрежа от доброволци в седемте общини на област Разград – за една седмица активисти събраханад 360 торби с боклук.

За активна гражданска позиция за участие в кампанията на БТВ “Да изчистим България”, са отличени:Борис Димитров, Тугай Рейхан, Йосиф Димитров, Димитър Енчев,Стоян Енчев,Стефан Стефанов,Здравко Митков, Красимир Георгиев, Мариян Христов, Мелиса Мюстеджебова, Николета Пенчева.

Наградени за участие си в спортния празник на град Лозница са: Мехмед Карасали, Метин Юмер,Алпер Али,Стоян Йовчев,Нурсен Севен,Денис Татар, Владимир Петков, Стефан Стефанов, Цветомир Василев,Силвена Георгиева,Али Джъвджаров,Ертан Ибрямов,Хасан Ескеджиев,Огюн Белберов.
Шестнадесет младежи са най-младите репортери в Разград. В десетте страници на най-новия Вестник „Без име” те писаха стихове, задаваха въпроси в интервюта, творяха и се учиха: Теодор Грънчаров, Мерай Бюлентова, Надежда Цанова, Селин Али, Диджре Топалова, Октай Кямил, Дуйгу Айри, Синем Хъкметова, Сандрина Мирчева, Джансу Шабан, Белма Салиева, Арзу Белгин, Ерай Бехчет, Павел Матеев, Павел Русев, Арзу Реханова.

Участниците в церемонията младежи бяха поздравени от хора с различни професии, уважавани граждани на Разград. Специално участие в Церемонията за Деня на доброволеца взеха Теодора Иванова – Председател на Сдружение „местен бизнес Разград“ (управител на „Екоал” ООД), Антония Кирилова – журналист във вестник екип 7, Ирина Стоянова – психолог в ОУ „Отец Паисий”, Евгения Ралева – възпитател на СУ „Свети Свети Кирил и Методий”, село Самуил и експерти в проект „Младежки информационно-консултантски център в Разград”.