Седем проекта на Община Разград са включени в Инвестиционната програма за общински проекти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Законът бе публикуван в броя на „Държавен вестник“ на 30 декември 2023 г. В  Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 към Закона са включени всички общински проекти с прогнозното финансиране за тях.

Общата стойност на финансирането в тазгодишния бюджет за одобрените проекти на Община Разград е 43 389 600 лв.

Най-големият проект на Община Разград е „Ремонт и доизграждане коритото на река Бели Лом в регулацията на гр. Разград, той е на стойност 31 095 400 лв.

4 056 600 лева са предвидени за  „Изграждане продължение на ул. „Дунав“ от ул. “Свети Климент“ до кръстовището на бул. “България“ и бул. “Априлско въстание“ в Разград“.

За „Ремонт/рехабилитация на път RAZ 2110 / RAZ 1113 o.п. Разград Дянково/ ж.п. прелез Ясеновец – /III 205/“ предвидените в тазгодишния бюджет средства са  2 915 200 лв., а общата стойност на проекта е 3 000 000 лв.

В капиталовите разходи по Инвестиционната програма за общински проекти в държавния бюджет е включен и проектът „Изграждане на ул. „Дунав“ в участъка от ул. „Паркова“ до ул. „Свети Климент“. Стойността на проекта е 1 962 500 лв.

1 288 100 лв. са предвидени в бюджета за 2024 г. за „Реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите кръстовища в гр. Разград – Трети участък от ул. „Странджа“, а общата стойност е 1 300 000 лв.

Сумата за „Инвестиционен проект в работна фаза за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води в Разград“, предвидена в държавния бюджет, е 1 050 000 лв. 

1 021 800 лв. са предвидените средства за „Ремонт на общински път RAZ 1111 / III 204 Разград-Благоево/ граница общ.(Разград Попово) Еленово Дриново/III 204/“.