Седем млади хора от региона се явиха днес на интервю за работа в Областна администрация-Разград по програма „Старт на кариерата“, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Обявените работни места по програмата са две.
Интервютата се проведоха от тричленна комисия, председателствана от заместник областния управител Нурие Црънгалова. В срок до 29 ноември за направения подбор ще бъде уведомено Бюро по труда-Разград, а класирането трябва да се обяви до 5 декември на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационно табло в Бюрото по труда. Работа избраните двама млади специалисти ще започнат от началото на 2018 г.
Програмата „Старт на кариерата“ дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат стаж и опит по своята специалност. Те трябва да са регистрирани в бюрата по труда, да са на възраст до 29 години и да не са работили по придобитата от висшето образование специалност. Одобрените младежи получават по програмата заплати в продължение на 9 месеца.
Обявените в Областна администрация работни места са по едно в двете дирекции – „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, където кандидатите бяха 5 и „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ с 6 кандидати. Четирима от желаещите да работят в Областна администрация-Разград са подали заявления и за двете места. Младите висшисти са със специалности: „Право“, „Икономика“, „Приложна лингвистика“, „Системи за сигурност“, „Педагогика“, „Бизнес мениджмънт“, „Качество и експертиза на стоките.