Непосредствено преди началото на отоплителния сезон „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП стартира мащабна информационна кампания относно правата и отговорността на крайните потребители при закупуване на дърва за огрев и друг вид дървесина. Информационната кампания предвижда разпространението на плакати, съдържащи полезна информация относно задължителният реквизит, с който трябва да бъде придружена дървесината или дървата за огрев при тяхното закупуване и получаване на адрес.

От предприятието се обръщат към гражданите с призив задължително да изискват от продавачите оригинал на превозен билет и да следят дали информацията в него отговаря на истината. Достоверността на превозните билети може да бъде проверена на tickets.iag.bg Задължително условие е доставената дървесина да е маркирана с контролна горска марка, производствена марка или общинска марка. Информационните плакати разясняват също така, че дървесина, която не е маркирана, не е придружена с превозен билет или имената и адреса на притежателя не съответстват на вписаните в билета подлежи на отнемане, а притежателят на глоба. От СЦДП призовават гражданите при основателни съмнения за незаконна сеч да позвънят незабавно на телефон 112 или да подадат сигнал в приложението „Защити гората“. Информационната кампания предвижда плакатите да бъдат разпространени в населените места, попадащи в обхвата на териториалните поделения на СЦДП в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград.