759 000 броя фиданки са произведени за година в разсадниците на Северноцентралното държавно предприятие, които се намират в Русе, Разград, Силистра, Свищов и великотърновското село Джулюница, съобщиха от предприятието.

В разсадниците се отглеждат топола, цер, летен дъб, ясен, явор, гледичия, черен бор и обикновен смърч.
Предприятието, което стопанисва държавните гори на територията на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра, произвежда дръвчета за залесяване целогодишно, като има капацитет да изпълнява заявки и на други организации. Отглежданите фиданки задоволяват на сто процента нуждите от посадъчен материал при изпълнение на разчетите на предприятието. Според плана, 3700 дка ще бъдат залесени през тази година.
Почти 800 декара се залесяват в момента край Русе, Свищов, Разград и Силистра. Останалите площи са планирани за есента.
Над 1 милион фиданки е предвидено да бъдат отгледани за залесителния сезон следващата година.