Със Заповед №448/27.04.2020 г. на Кмета на Община Разград Северен градски парк е отворен за посещение от граждани от днес, 28 април. Схема, по която ще може да се извършва движението в парка.

Заповедта на Кмета на Община Разград е издадена на основание чл. 44, ал.
2 и ал. 4, във връзка с чл. 44, ал. 1, т.1, т.2, т.4 и т.8 от ЗМСМА,
чл. 65, ал. 1, т.3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4
и ал.5 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 г. и
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република
България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен
щаб. Според Заповедта на Кмета посещенията на Северен градски парк и
градските градини се допускат при строго спазване на противоепидемичните
мерки, както и на следните организационни изисквания: задължително
носене на предпазни маски; спазване на дистанция от 2,5 метра спрямо
други семейства, съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и
указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия. Съобразно
заповедта употребата на алкохол на територията на парка и градските
градини е забранена. Гражданите следва да избягват контакт с повърхности
в т.ч. сядане на пейки и тревни площи. Ползването на детските площадки и
спортните съоръжения на територията на парка и градините е забранено.
Влизане и излизане от парка се извършва единствено от обозначените за
целта места и обозначените маршрути за разходка, както следва: – Влизане
по ул. „Гавраил Кръстевич“ – пресечката с ул. „Паркова“, ул. „Гавраил
Кръстевич“ – пресечката с ул. „Йордан Чобанов“ и ул. „Гавраил Кръстевич“
– пресечката с ул. Васил Левски“ и ул. „Стадионна“; – Излизане ул.
„Стадионна“ – до Зоокът, ул. „Северен булевард“ до Стрелбищен комплекс и
ул. „Ангел Кънчев“ – пресечката с ул. „Д-р Петър Берон“. Северен
градски парк може да се посещава само от деца до 12 години, задължително
с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от
двама възрастни, във времето от 09:30 часа до 18:30 часа всеки ден.
Спортуващите също могат да посещават парка във времето до 09:30 часа и
след 18:30 часа всеки ден, като те следва да се движат самостоятелно.
Контролът на разпоредените мерки се осъществява от служители на Община
Разград, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи и РЗИ
– Разград. Зелените площи в парка днес бяха окосени, след което ще се
извърши дезакаризация, там и по алеите на парка ще бъде извършена и
дезинфекция. Община Разград припомня, че разхождането на кучета в
градските паркове и градини в Община Разград е забранено съгласно чл.20
ал. 1 от Наредба №9 за овладяване популацията на безстопанствени кучета и
котки на територията на Община Разград.