Време е да попитаме КОГА се случват нещата и да създадем ефективно гражданско общество в подкрепа доброто на община Разград, това споделиха днес част от учредителите на сдружение КОГА. Това са Милена Орешкова, Джипо Джипов, Огнян Обрешков, Ценка Таракчиева, Димитър Стефанов, Христо Христов, Георги Милков, Мирослав Цанев и Мирослав Грънчаров.

Сдружението стартира програма за пряка демокрация и формиране на обществен фонд за набиране на средства за стимулиране на граждански инициативи.

Основната цел на КОГА е генериране на идеи и обединяването на общите инициативи и интереси, посредством включване на физически и юридически лица.

Публичното гласуване в социалната мрежа показва, че половината от анкетираните отчитат липсата на денонощна аптека. От сдружението са провели разговори и в момента работят по откриването на денонощна дрогерия, която да предлага лекарства от първа необходимост, които не изискват рецепти.

На 3 юли стартира мобилно училище, посредством което ще бъдат по интерен начин ограмотявани 5-6 годишните деца в селата Дряновец и Каменар.

От сдружението коментираха, че въз основа на тяхно питане има развитие по ремонта на Часовниковата кула, което ще проследят как се случва.

Гражданско общество има, когато хората повярват в себе си и работят в една посока, в това са убедени от сдружение КОГА и призоваха хората да дават идеите си в социална мрежа.