Бюрото по труда обяви следните свободни позиции:

1 учител по философски цикъл  – висше образование, философия, психология, етика и право

2 учители по български език и литература – висше образование по специалността

1 учител по професионална подготовка – висше образование, КТТ и електроника

1 учител по информатика и математика – висше образование по специалността

1 учител учител по немски език с английски език – висше образование по специалността

1 учител начален етап с английски език – висше образование, НУПЧЕ

1 учител по технологии и предприемачество – висше образование по специалността

5 учители по целодневна организация на обучението – висше педагогическо  образование

1 учител по технологии и предприемачество – висше образование по специалността

1 социален работник – висше образование, социална педагогика

1 възпитател – висше педагогическо  образование

1 психолог – висше образование по специалността

1 медицинска сестра – висше  образование по специалността

1 касиер/домакин – средно  образование

1 хигиенист – средно  образование

2 санитари – основно образование

1 куриер – средно образование, шофьор кат.В

1 старши учител, детска група – висше образование, предучилищна педагогика

6 шофьори на тежкотоварен автомобил /международни превози/ – средно образование, правоспособност

5 консултанти, обслужване на клиенти – средно образование, английски и турски език, добри компютърни умения

3 продавачи консултанти – средно образование

1 техник технолог на растителни масла и сапуни – средно/висше образование, ХВТ

1 главен технолог, преработваща промишленост – висше образование, ХВТ

1 лаборант – средно/висше образование, химия, биотехлологии

1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност

1 учител по музика – висше педагогическо образование

5 работници в кланица – основно образование

1 главен счетоводител – висше образование, счетоводство и контрол, опит

1 обредник – средно образование

1 учител по история и археология – висше педагогическо образование

6 учители по английски език – висше образование по специалността

1 учител по математика – висше образование по специалността

20 пакетировачи – средно образование

5 работници товаро-разтоварна дейност – основно образование

5 пакетировачи, производство на птиче месо – средно образование

3 разфасовачи, производство на птиче месо – основно образование

Специалистите уточняват, че за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.