За вас, които търсите реализация на трудовия пазар, е следващата информация за обявените свободни работни места в област Разград
към 18.09.2015 г.

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 мениджър екип в застрахователна компания– висше/средно образование, компютърни умения
1 оператор въвеждане на данни – средно образование, комп. умения
1 пакетировач – основно/средно образование
2 работници производство на тестени изделия – средно професионално образование
1 водач на мотокар – средно/основно образование, с документ
1 електромонтьор – средно професионално образование, с документ – ІІІ квалиф. група
1 монтьор машини и съоръжения – средно техническо образование
6 общи работници – основно образование
1 готвач – средно/основно образование , опит
1 хигиенист – основно образование
4 машинни оператори металорежещи машини – средно образование
5 гладач – основно, средно образование.
1 работник кухня – основно, средно образование.
2 пакетировачи – основно образование.
1 майстор производство хляб – средно образование, с квалификация.
1 пекар – средно образование, с квалификация.
1 фризьор – средно образование
1 маникюрист – средно образование
5 шивачи на дамско/мъжко облекло – основно/средно образование
5 кроячи на облекло – основно образование
5 работници спомагателни дейности в шивашко производство – основно
5 опаковачи – основно/средно образование
5 електрокаристи – с документ за правоспособност

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

10 машинни оператори – средно образование,срочен договор
1 ръчник шивашки дейности – без образование, срочен договор
Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 общ работник,промишлеността, без изискване за образование
4 сервитьори, основно образование
1 огняр, правоспособност
1 стругар,средно образование
5 шофьори, кат. СЕ, проф.компетентност, 1 година опит
2 медицински сестри, образование по специалността
5 разфасовач, основно образование
За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.