Манол Кившанов, областен управител на Разград, насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия, съобщиха от пресслужбата му.

Те са насрочени за 29 януари, от 13 часа в зала 712 на Областна администрация.
На консултациите са поканени представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание.
Съгласно изискванията представителите на партиите и коалициите трябва да представят писмено предложение с имената, включващо ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени.
Също ще се изисква копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията и пълномощно от ръководството за това, че имат право да ги представляват.
Към предложението си, партиите и коалициите представят и списък на резервните членове.