ОПРОВЕРЖЕНИЕ

от Светослав Юлиянов СТОЙЧЕВ – настоящ директор на Капански ансамбъл Разград, по повод изказване на д-р Валентин Василев от 18.09.2023 г.

По време на провела се в този ден пресконференция в националния пресклуб на БТА в Разград, г-н Василев представи колегата си и кандидат за общински съветник Светослав Гутев Митев като  директор на Капански ансамбъл, което не отговоря на истината, тъй като господин Митев не заема ръководна позиция в ансамбъла повече от 3 години.

Важно уточнение е, че той никога не е бил и пълноправен директор, а само ВРИД в периода 21.06.2017 г. – 08.05.2020 г. Назначаването му на този пост също не отговоря на законовите изисквания, защото това се случва  без провеждането на конкурс, единствено с директното разпореждане на тогавашния кмет д-р Валентин Василев. 

За сравнение аз, Светослав Стойчев, съм назначен на длъжността директор на Капанския ансамбъл след проведен конкурс, при спазени всички нормативни уредби на чл. 8 ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата при условията на чл. 96, ал. 1 от КТ. А за заеманата длъжност притежавам и необходимото образование с дипломи за образователно – квалификационна степен бакалавър – „Мениджмънт“, магистър „Мениджмънт на човешките ресурси“ със специализация „Управление на културен институт“ и магистър по педагогика, придобити в условията на редовно обучение.

Във връзка с изказано по време на пресконференцията мнение на г-н Василев, подкрепено от Светослав Митев, за състоянието на ансамбъла в момента и в частност състава на танцьорите, е редно да се припомни, че Митев има значителен принос за намаляването на броя на танцьорите. Нещо, което се случва за първи път от създаването на ансамбъла.  Още в първите дни от своето назначаване той уволнява безпричинно една част от своите колеги, а друга е принудил да напусне под претекст, че са навършили пенсионна възраст.

Въпреки това към момента числеността на Капанския ансамбъл е общо 60 души – танцов състав, оркестър, хор, администрация и Детски танцов ансамбъл „Лудогорче“. В последните години са привлечени и музиканти и танцьори от други градове, извън Разград. За един директор е добре да познава структурата, която е ръководил, макар и временно, и да не акцентира само върху част от нея, с цел да прави грешни внушения.

Освен това, след встъпването ми в длъжност като директор, Капанският ансамбъл е изнесъл редица концерти в сраната и чужбина, като броят на концертните изяви не е по-малък спрямо този в периода, в който ВРИД директор е бил Светослав Митев. Броят на концертите и реализираните приходи от тях е идентичен по времето на Румян Занев и при вече покойният Александър Христов.

С изразената си цялостна  позиция г-н Василев не само уронва престижа на Капанския ансамбъл, но индиректно той го включи в предизборната си кампания като   един от основните проблеми, върху, които ще работи. Като кандидат за кмет е оглушително мълчанието, с което той подхожда към много по-наболели и важни за града проблеми, а поставя акцент върху една от емблемите на града и работеща културна институция. 

Не отговаря на истината и друга представена от г-н Василев информация, свързана с образованието на г-н Митев, което подкрепя твърденията за непълноправното му назначаване като ВРИД директор през 2017 г. 

Истинността на представените от Светослав Митев дипломи продължава да се разследва, като и в момента се води досъдебно производство за извършени от него нередности, докато е заемал директорки пост в ансамбъла.

Личното ми мнение е, че, когато говорят за култура, хората, желаещи да се включат в управлението на града ни, би трябвало да акцентират върху нейното развитие и да представят своите идеи как биха допринесли за това, а не обратното.

С уважение: Светослав Стойчев, директор на Капански ансамбъл – Разград.