Главен експерт „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” Светлин Симеонов от Областна администрация-Разград представи Северен Централен район за планиране на семинар на тема „Вашите идеи за развитието на районите”, организиран от Националния център за териториално развитие ЕАД и проведен в София, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Семинарът е част от поредица събития, на които се
обсъждат идеи за актуализация на Националната концепция за пространствено
развитие и изготвяне на Регионални схеми за пространствено развитие на
районите. Работата по концепцията е възложена на Националния център за териториално
развитие с договор от Министерството на регионалното развитие и  благоустройството.

Светлин Симеонов оглави работна група от експерти от
областите Разград, Русе, Велико Търново и Силистра, която подготви
презентацията на Северен централен район. Решението за сформирането на
работната група бе взето на заседание на Регионалния съвет за развитие в края на
миналия месец, когато Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен пое председателството на РСР на СЦР от Областния управител на област Русе Галин Григоров.

В 20-минутна презентация Светлин
Симеонов представи днес силните страни на Северен централен район, които имат ключова роля за
неговото развитие, както
и идеи за ускоряване социално-икономическото развитие на района, отчитайки
специфичните териториални характеристики, местен потенциал и традиции,

„Северен централен район – бързо и устойчиво развиващ се
европейски район, интегрална част от Дунавското пространство, където младите
хора виждат своето бъдеще и личностна реализация” бе мотото на презентацията.