Днес официално стартира санирането на две сгради в Разград по Националната програма за енергийна ефективност.
Едната е на бул.“Априлско въстание“ № 37, а другата е блок „Кольо Фичето“ № 1, вх. Б, в ж.к. „Възраждане“, ул. „Станка Николица“ № 6.
Кметът д-р Валентин Василев и областният управител Манол Кившанов подписаха протоколите за откриването на двете строителни площадки, с което дадоха зелена светлина на строително-монтажните работи. И пред двете сгради градоначалникът спази традицията и плисна менче с вода и здравец за успешен старт на дейностите.
Изпълнител на СМР на сградата на бул. „Априлско въстание“ № 37 е фирма – “НСК СОФИЯ“ ЕООД. Срокът за изпълнение на договора е 150 календарни дни. Общата цена за изпълнение на договора – 165 621,50 лева без ДДС. Гаранционният срок за изпълнените СМР е пет години. Фирмата, която ще упражнява строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР, е „ПРОЕКТО-СТРОЙ КОНТРОЛ-99“ ООД.

“ВЕРДЕ 05“ ЕООД ще изпълни СМР по бл. „Кольо Фичето“ № 1, вх. „Б“ в ж. к. „Възраждане“ на ул. „Станка Николица“ № 6.

Срокът за изпълнение на договора – 120 календарни дни. Общата цена за изпълнение на договора – 90 907,64 лева без ДДС. Гаранционният срок за изпълнените СМР е пет години. Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР – изпълнител – „СЪНРАЙЗ“ ООД.
Авторски надзор по време на строителство и на двата обекта ще изпълнява ДЗЗД „ЛИНК – РУСЕ“.