Днес, на Световния ден на думата Благодаря, в Община Разград кметът д-р Валентин Василев и заместниците му Ердинч Хасанов и Галина Георгиева бяха домакини на среща, на която беше представен новият програмен Позитивен календар за 2019 година, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Ресорният зам.-кмет Ердинч Хасанов откри събитието и заяви, че е добре и родителите да участват в превантивните дейности и затова през 2019 година ще бъдат финансирани приоритетно проекти с участието им.

Кметът д-р Валентин Василев поздрави отличените и изявени участници в съвместните инициативи на МКБППМН-Разград и Училищните превантивни клубове за 2018 година и им връчи благодарствени грамоти. Той посочи, че трябва да бъде обърнато голямо внимание на спортните занимания в училище, защото чрез тях се насочва енергията на децата в положителна посока. Градоначалникът се обърна към педагозите с призив да стимулират децата да спортуват и посочи, че Община Разград ще помага и съдейства за по-добри условия.

Секретарят към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни Диана Господинова представи дизайнера на Позитивния календар – Александра Николова. Господинова обясни, че за трета поредна година календари ще се раздават на всички училища за всяка паралелка. Тя представи позитивните събития, които предстоят за 2019 година и са отбелязани в цветното издание и заяви, че целта му е да стимулира децата да бъдат по-добри, можещи хора, които да изграждат нашето утре, да формират ценностна система и да се вписват в обществото като пълноценни личности. През тази година за пръв път в календара е включена датата 15 май – Световен ден на семейството.