Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров проведоха работна среща с представители на фирмите, работили по проекта „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на гр.Разград”.
По време на срещата ръководството на Община Разград обсъди с управителите на фирмите: „Строймонтаж“ЕАД, „САВ-Разград“ ООД, „Антора“ЕАД и „Валли-10“ЕООД, които бяха част от консорциум „Разградски строител“, появилите се в гаранционния срок нередности при строително-ремонтните работи по проекта – отлепени плочки, появили се фуги, разрушаване на противоударната настилка на детско съоръжение и други. И четиримата предприемачи поеха ангажимент да извършат оглед на извършените от техните фирми работи по проекта за благоустрояване на центъра и нередностите да бъдат отстранени до края на месец май.
Припомняме, че проектът „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на гр.Разград” бе финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., общата му стойност бе 5 259 555,84 лв. Проектът приключи през 2015 г., с реализацията му бе подобрена физическата и жизнена среда в централната градска част на Разград.
Участниците в срещата обсъдиха доброто сътрудничество между местната власт и местния бизнес, както и възможностите за реализация на нови проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата в община Разград.